This is a Read aloud Site: How to Use
Custom Search in this Site:-
https://www.youtube.com/embed/bq1x9eh5f7M
Chaar Bhujaayo Wali Maiya
https://www.youtube.com/embed/cFmLpGxSucg
Jin Guru Drona Ne
https://www.youtube.com/embed/kqWomT-pH50
Jyo hi dene ko
https://www.youtube.com/embed/VWj7dNZq-zQ
Hey Arjun
https://www.youtube.com/embed/YHPoX8p0oec
He Mahabhaag
https://www.youtube.com/embed/BMozwa34oU0
Atma Abhedya
https://www.youtube.com/embed/ykkdbVU7X34
Mann Se Bada-Moh Se Vimudhit
https://www.youtube.com/embed/jBvYD_KZSmY
Ho Nirlipt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Chaar Bhujaayo Wali Maiya

Jin Guru Drona Ne

Jyo hi dene ko

Hey Arjun

He Mahabhaag

Atma Abhedya

Mann Se Bada-Moh Se Vimudhit

Ho Nirlipt

Chaar dino ki

Parth jai Parajai

Karm Tere Adhikar Mein

Tyag De Tu

Samjha kar Mujhko

Kachuwa Charon Or Se Apne

Bhojan Ko Tu Chod De

Visyon Ke Dhyan Se

Hai Sthithi Pragyna to

Sab Ke Liye Jo Raat

O-Re Nishpap

Jab Jab Jagat Mein

Sresth Purush Jis Path Se Gaman Karen

Arjun Sansar Ko Tu

Jalchar Thalchar aur Gaganchar-Kisi dev ko

Shraddha Bin Vinay-Jab Tak Rahe

Pragate ho Viraat Swaroop Dhare (Part 1)

Pragate ho Viraat Swaroop Dhare (Part 2)

Bahti Rahi Geeta ki Ganga

Kar Naman Keshav ko-Nishkaam Jeevan

ShriKrishna-Govinda Hare Murari