Buy Gita 4th Edition


To your Favourite Gita Project.

Bhagavad Gita Video Channel on YouTube

  1. Char Bhujao Wali Maiya
  2. Jin Guru Drona Ne
  3. Jyon He Dene Ko
  4. Hey Arjun
  5. Hey Mahabhag
  6. Atma Abhedya
  7. Mann se bada-Moh se Vimudhit
  8. Ho Nirlipt
  9. Char Dino Ki
  10. Parth Jai Parajai
  11. Karm Tere Adhikar Mein
  12. Tyag De Tu
  13. Samjha Kar Mujhko
  14. Kachuwa Charon Or Se Apne
  15. Bhojan Ko Tu Chod De
  16. Visyon Ke Dhyan Se
  17. Hai Sthithi pragyna to
  18. SAb Ke Liye Jo Raat
  19. O-Re Nishpap
  20. Jab Jab Jagat Mein
  21. Sresth Purush Jis Path Se Gaman Karen
  22. Arjun Sansar Ko Tu
  23. Jalchar Thalchar aur Gaganchar-Kisi dev ko
  24. Shraddha bin vinay-Jab tak rahe
  25. Pragate ho Viraat Swaroop Dhare (Part 1)
  26. Pragate ho Viraat Swaroop Dhare (Part 2)
  27. Bahti rahi Geeta ki Ganga
  28. Kar Naman Keshav ko-Nishkaam Jeevan
  29. ShriKrishna-Govinda Hare Murari

26. Pragate ho Viraat Swaroop Dhare (Part 2)